top of page

Interim Bouwconsult b.v. is een onafhankelijk raadgevend ingenieursburo, gespecialiseerd in bouwkundige projectbegeleidings- en advieswerkzaamheden, waarbij de nadruk wordt gelegd op het beheersen en controleren van het bouwproces van initiatief tot beheerfase.

Diensten

Projectmanagement

Projectmanagement is voornamelijk gericht op het begeleiden, adviseren en controleren van het gehele bouwproces inclusief controles tijdens de uitvoering en oplevering. 
 

Due diligence

Due diligence is het bouwkundig en installatietechnisch controleren en beoordelen van een gebouw voor de aan- of verkoop

af38cc50-cf32-4846-95fa-c2d7adfb2a38.jpg
Opleveringen

Aan het eind van de uitvoeringsperiode zal het project moeten worden opgeleverd aan de opdrachtgever.

13000_vvo_edited.jpg
Meetcertificaten NEN 2580

Meetcertificaten worden door ons bureau vervaardigd overeenkomstig NEN 2580:2007 en rapportages conform de NTA2581:2012. 

Bouwkundig advies

Bouwkundig advies kan gedurende het ontwerp en uitvoering gegeven worden met betrekking tot materiaalgebruik, principe-detaillering e.d.
 

La Guardia 2.jpg
Bouwkostenbeheersing

In de initiatieffase zal een budgetraming de haalbaarheid van een voorlopig ontwerp of voorstudie moeten bepalen. Vaak is de uitkomst hiervan maatgevend voor de besluitvorming om een project voort te zetten naar een volgende fase. 

112.JPG
Brandveiligheid

In het kader van de vigerende regelgeving dient ieder gebouw in nederland aan brandveiligheidseisen te voldoen.

rijnpoort.PNG
Bouwkundig tekenwerk

Bouwkundig tekenwerk omvat de nadere uitwerking van een ontwerp tot bouwvergunnings- tekeningen, bouwvoorbereidings- en/of detailtekeningen.

IMG_8812.JPG
Installatie-advies

De klimaatinstallatie in een gebouw dient er voor te zorgen dat mensen in een aangename omgeving hun werk kunnen doen

570 Contractplanning +3wkn.png
Projectplanning

Gezien de aanzienlijke kosten die met een bouwproject gemoeid zijn is een goede coördinatie en planmatig werken van groot belang om een project met de daarbij gestelde kwaliteit binnen een zo kort mogelijke tijd te realiseren.

IMG_1210.JPG
Veiligheid en gezondheid

Veiligheid dient een hoge prioriteit te hebben gedurende het bouwproces vanaf het ontwerp tot en met de uitvoeringsperiode en zelfs daarna gedurende het onderhoud.

Bouwfysica

Bouwfysica is een discipline in de bouwkunde waarin onderzoek wordt verricht in en naar de natuurkundige processen in bouwmaterialen en bouwelementen.

SERVICES

Projecten

PROJECTS
CONTACT

Contact

Contactgegevens

Tel: 0294-457199

E-mail: info@interimbouwconsult.nl

Adres

Van Houten Industriepark 1

1381 MZ Weesp

Correspondentie adres

Postbus 250

1380 AG Weesp

bottom of page