top of page

Bouwkundig advies

Bouwkundig advies kan gedurende het ontwerp gegeven worden met betrekking tot materiaalgebruik en principe-detaillering . Tijdens de bouwvoorbereidingsperiode kan een beoordeling van bestek- en bestekstekeningen waardevol blijken voor de nadere uitwerking van een project. 

Voor de bij een omgevingsvergunningaanvraag in te dienen bescheiden is het noodzakelijk dat in principe aan alle, in het besluit bouwwerken leefomgeving genoemde eisen wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld de brandveiligheid, energiebeheersing, ventilatie, daglicht-toetreding en geluidwering. 

Gedurende de uitvoeringsfase kan de uitvoering kwalitatief beoordeeld worden en opdrachtgever geadviseerd met betrekking tot correctieve maatregelen.

bottom of page