top of page

Projectplanning

Projectplanning is een niet te onderschatten belangrijk aspect binnen het bouwproces. 

Gezien de aanzienlijke kosten die met een bouwproject gemoeid zijn is een goede coördinatie en planmatig werken van groot belang om een project met de daarbij gestelde kwaliteit binnen een zo kort mogelijke tijd te realiseren. 

Het beste middel om dit te bereiken is het opstellen en vooral consequent bijhouden van een planning op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Uiteraard is de planning een middel waarbij toch enige onzekerheid blijft bestaan ten opzichte van toekomstige gebeurtenissen, doch met een frequente bijsturing zal op ieder moment de voortgang en toekomstprognose in beeld kunnen worden gebracht. 

Met behulp van een geautomatiseerd planningsprogramma kunnen door ons buro bouwvoorbereidings- en uitvoeringsplannen opgezet en bewaakt worden. Voortgangscontrole is een wezenlijk onderdeel van het planningsproces. De planning kan, nadat deze geheel is ingevoerd, worden afgezet tegen de werkelijke stand van zaken om tijdig en doelgericht te kunnen optreden indien zich afwijkingen gedurende de uitvoering voordoen.

570 Contractplanning +3wkn.png
bottom of page