top of page

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid dient een hoge prioriteit te hebben gedurende het bouwproces vanaf ontwerp tot en met de uitvoering en zelfs daarna gedurende het onderhoud. 

Op het gebied van veiligheid kunnen wij zorgen voor de in het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden­wet geëiste vervaardiging van een Veiligheids- en Gezondheidsplan- ontwerpfase (V&G-plan) indien de bouw aan bepaalde criteria voldoet. 

In samenwerking met de architect en eventuele bij het ontwerp betrokken disciplinaire adviseurs kan ons bureau het V&G-plan ontwerpfase vervaardigen en tijdens de bouw controle uitoefenen op de comple­tering van het V&G-plan door de aannemer. 

Na afloop van het project dient tevens een V&G-dossier te worden samengesteld.

IMG_1210.JPG
bottom of page