top of page

Due diligence

Due diligence omvat het beoordelen van de bouwtechnisch en installatietechnische staat van één of meer gebouwen. Op basis van een visuele inspectie alsmede de beoordeling van de bij het gebouw behorende documenten, tekeningen, certificaten etc. wordt een oordeel gegeven over de kwaliteit van het gebouw. Tevens wordt beoordeeld in hoeverre het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen, zoals brandveiligheid en overige eisen conform het bouwbesluit.

Documenten van het gebouw worden beoordeeld op volledigheid en geldigheid van certificaten die wettelijk aanwezig dienen te zijn.

Na de beoordeling en inspectie wordt een rapportage vervaardigd met de bevindingen en eventueel adviezen voor nader onderzoek. Rapportages worden gecompleteerd met foto's van de geconstateerde bevindingen.

bottom of page