top of page

Bouwkostenbeheersing

Bouwkostenbeheersing is een essentieel aspect binnen het gehele bouwproces vanaf initiatief tot en met de oplevering. 

In de initiatieffase zal een budgetraming de haalbaarheid van een voorlopig ontwerp of voorstudie moeten bepalen. Vaak is de uitkomst hiervan maatgevend voor de besluitvorming om een project voort te zetten naar een volgende fase. 

Wordt in de initiatieffase vaak met m² of m³ prijzen gerekend, in de definitieve ontwerpfase zal reeds een elementenbegroting kunnen worden vervaardigd. Nadat het bestek- en de bestekstekeningen gereed zijn kan dan een directiebegroting worden gemaakt teneinde inzicht te geven in de te verwachten aannemersaanbieding(en). Een gedegen controle van de inschrijfbegroting van een aannemer kan mogelijke onvolkomenheden in de kostprijs van het project aan het licht brengen en behulpzaam zijn bij het vinden van alternatieven en/of bezuinigingen teneinde binnen het budget te geraken. 

In de uitvoeringsfase tenslotte is het aanbevelenswaardig de meer- en minderwerkbegrotingen te controleren voordat opdracht aan de aannemer gegeven wordt.

bottom of page