top of page

Bouwkundig tekenwerk

Bouwkundig tekenwerk is één van de gebieden waarin ons buro op diverse facetten ondersteuning kan verlenen. 

Een nadere uitwerking van een ontwerp tot bouwvergunnings- tekeningen, bouwvoorbereidings- en/of detailtekeningen kan ons bureau verzorgen. 

Bij verbouwingen, onderhoud en beheer van bestaande bouw zijn er veelal nog 'met de hand' vervaardigde tekeningen aanwezig, voornamelijk vervaardigd door verschillende firma's die verschillende tekenmethodieken, schalen e.d. hanteerden. Als dan ook nog in de loop der tijd diverse verbouwingen en aanpassingen hebben plaats gevonden is het risico groot dat het ontwerp op basis van verkeerde uitgangspunten wordt vervaardigd. De investering in het inventariseren van de tekeningen en op geautomatiseerde wijze over- zetten zal dan waardevol blijken bij het bouwvoor- bereidingsproces. 

Indien een appartementencomplex gesplitst wordt in zelfstandige eenheden dient een zogenaamde splitsings-tekening te worden gevoegd bij de splitsingsakte. Deze tekening kan door ons worden vervaardigd op de -door het Kadaster vastgestelde- eisen.

rijnpoort.PNG
bottom of page